ad
台州市路桥区人民代表大会常务委员会任职名单
(2020年3月19日台州市路桥区第五届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)
2020-03-23 09:33:52 来源: 编辑:罗淑尹

任命:叶海华为台州市路桥区人民法院副院长、审判委员会委员、审判员。

分享到:
相关新闻